kdrkse
Mar 09, 2019 - 3544 Views

Demographic Analysis of Suicide Victims Presenting to The Emergency Department With Drug-induced İntoxication

ABSTRACT: Suicidal attempt is an important public health problem that can occur in the whole society and can sometimes result in death. In this study, A total of 79 patients with suicidal attempt were analyzed retrospectively. The demographic characteristics of the patients such as gender, age, marital status, residence address and the way of suicide attempt, occupations, educational status and treatment modalities in emergency department were examined and discussed.
Amaç: Bu çalışmanın amacı 2014 - 2016 yılları arasında kliniğimize intihar girişimi ile başvuran hastaların demografik verilerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: İntihar girişimi olan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hastaların cinsiyet, yaş, medeni hal, ikametgah adresi, intihar girişim şekli, meslek, eğitim durumu ve tedavi yöntemleri gibi demografik özellikleri incelenmiş ve tartışılmıştır. Bulgular: Çalışmaya toplam 79 hasta dâhil edildi. Çalışma grubunun yaş ortalaması 25.2, standart sapma 9.2 idi. Hastaların 40’ı (% 53,2) birden fazla ilaç türü, 37’si (% 46,8) tek tip ilaç kullanmıştı. Acil servis takiplerinde hastaların% 81’ine (n: 64) gastrik lavaj, aktif kömür ve IV tedavi birlikte verilmişti, % 3.8’ine (n: 3) gastrik lavaj ve aktif kömür, % 2.5’ine (n: 2) sadece gastrik lavaj ve % 2.5’e (n: 2) ise yalnızca aktif kömür uygulanmıştı. IV terapi ve aktif kömür birlikte alanların oranı % 5.1 (n: 4) ve sadece IV terapi alanların oranı %5.1’di (n: 4). Sonuç: İlk intihar girişimlerinin psikolojik ve fizyolojik açıdan çok önemli olduğu açıktır. Yeterli çalışma olmamasına rağmen, ilk müdahalelerinin yapıldığı acil servisler, hayatta kalma oranları üzerinde ciddi etkileri olabilecek yerlerdir.

 

 • 1. Harmancı P. Dünya'daki ve Türkiye'deki İntihar Vakalarının Sosyodemografik Özellikler Açısından İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2015;2.
 • 2. Berecz R, Cáceres M, Szlivka A, Dorado P, Bartók E, Peñas-LLedó E, et al. Reduced completed suicide rate in Hungary from 1990 to 2001: relation to suicide methods. Journal of affective disorders. 2005;88(2):235-8.
 • 3. Gönenç İ. İntihar, Sosyal Bir Fenomen Olarak Batman İli Örneği-(1995-2002). Dicle Ünivesitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2003:63-80.
 • 4. Acar A. Acil Servise Gelen İntihar Vakalarının Sosyodemografik Açıdan İncelenmesi 2009. İstanbul Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • 5. Özgüven E. Psikolojik Testler'de Güvenirlik Ve Geçerlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007:83-108.
 • 6. Seydioğlu M. İntihar Girişiminde Bulunan Kişilerin Sosyodemografik Özelliklerinin İncelenmesi, Depresyon Ve Sosyal Destek Algısı Açısından Değerlendirilmesi. Y.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van, 2002; 24-25.
 • 7. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü İntihar İstatistikleri. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası; 1998. Yayın No: 2294.
Birincil Dil en
Konular Acil Tıp
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sibel Güçlü Utlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ejtox511236, journal = {Eurasian Journal of Toxicology}, issn = {}, address = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {25 - 28}, doi = {}, title = {Demographic Analysis of Suicide Victims Presenting to The Emergency Department With Drug-induced İntoxication}, key = {cite}, author = {Güçlü Utlu, Sibel} }
APA Güçlü Utlu, S . (2019). Demographic Analysis of Suicide Victims Presenting to The Emergency Department With Drug-induced İntoxication. Eurasian Journal of Toxicology, 1 (1), 25-28. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ejtox/issue/43602/511236
MLA Güçlü Utlu, S . "Demographic Analysis of Suicide Victims Presenting to The Emergency Department With Drug-induced İntoxication". Eurasian Journal of Toxicology 1 (2019): 25-28 <http://dergipark.gov.tr/ejtox/issue/43602/511236>
Chicago Güçlü Utlu, S . "Demographic Analysis of Suicide Victims Presenting to The Emergency Department With Drug-induced İntoxication". Eurasian Journal of Toxicology 1 (2019): 25-28
RIS TY - JOUR T1 - Demographic Analysis of Suicide Victims Presenting to The Emergency Department With Drug-induced İntoxication AU - Sibel Güçlü Utlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Toxicology JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 28 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Toxicology Demographic Analysis of Suicide Victims Presenting to The Emergency Department With Drug-induced İntoxication %A Sibel Güçlü Utlu %T Demographic Analysis of Suicide Victims Presenting to The Emergency Department With Drug-induced İntoxication %D 2019 %J Eurasian Journal of Toxicology %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Güçlü Utlu, Sibel . "Demographic Analysis of Suicide Victims Presenting to The Emergency Department With Drug-induced İntoxication". Eurasian Journal of Toxicology 1 / 1 (Mart 2019): 25-28.

Contact Info

 • Emergency Medicine Physicians’ Association of Turkey holds the international copyright of all content published in the journal.
 • Acil Tıp Uzmanları Derneği Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19 06550 
 • +90 312 4261214 / +90 312 4261244
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…